Halaman

Minggu, 06 November 2011

Putraningsun Sastra


Dening: Ki Aros DjoangkoeGusti Alloh, maberkah gua garbaku
Putraningsun sastra
Gesanging anaung bumi
Arupa margi dados sejatos jalmaWus kacarita saka babat kadulu
Sastra bubar basa
Medara sajroning ati
Basa kang endah, mratelakaken rasaAmargi urip iku tan grusa-grusu
Santunipun lisan
Kang aran paramengkawi
Ndang maju siro kanthi kawicaksananAduh biyung aku bingung iyung-iyung
Generasi muda
Dados buntutipun iblis
Anggluyur jempara-jemparing angkaraGenerasi muda ayo ngangsu ngilmu
Sregep nyang sekolah
Aja mung preduli biji
Sangu sastra anyengkuyung NuswantaraKanti serating macapat iki pucung
Pangajak prakanca
Lelana ngancik lelangit
Alaming ngawang pinuju Gusti Alloh
                                                               

Muntilan, 31 Juli 2011

0 komentar:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Posting Komentar